نقد و اطلاع رسانی: مجموعه اسناد و مدارک تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
54 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » زمستان 1384 - شماره 38 »(18 صفحه - از 226 تا 243)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی