مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:پورحسین
نخصص ها:فقه و اصول ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

فروردین 1363 از هنرستان فنی راه و ساختمان بابل وارد حوزه علمیه رستمکلاه در شهرستان بهشهر مازندران شدم. تابستان 1364 به حوزه علمیه اصفهان رفته در مدرسه ذوالفقار این شهرستان ادامه تحصیل دادم. پس از طی مراحل مقدماتی و فراگیری بخشی از سطوح عالی حوزه، در سال 1370 وارد حوزه مقدسه قم شدم. طی سه سال با تطبیق دروس فراگرفته شده با سیستم رسمی حوزه قم و شرکت در امتحانات و با اتمام رسمی دروس سطح در سال 73 وارد درس خارج شدم. و از محضر حضرات آیات: فاضل لنکرانى، مکارم شیرازى، شبیری زنجانى، جعفر سبحانی و یوسف صانعی بهره گرفتم. همزمان با فراگیری دروس خارج از محضر اساتید بزرگوار حوزه در سال 1371 وارد مرکز آموزش موسسه در راه حق شده سپس در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ادامه تحصیل داده و در سال 1379 با اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی فارغ التحصیل شدم. در سال 1375 با آشنایی با حضرت حجة الاسلام والمسلمین سروش محلاتی در درسهای خصوصی فقه سیاسی بسیار پربار ایشان شرکت کرده که همچنان ادامه دارد. همچنین طی چهار سال از دروس خصوصی قواعد فقه و فقه حضرت حجة الاسلام والمسلمین سید ضیاء مرتضوی بهره بسیار بردم. در سال 1376 با پیوستن به جمع محققان و نویسندگان صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی در این راه قدم گذاشته، همچنان بر این افتخار باقی می‌باشم. در سال 1380 با دعوت استاد بزگوار مرتضوی همکاری با فصلنامه حکومت اسلامی وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان را آغاز و طی شش سال ضمن اداره بخش علمی این مجله، مقالاتی را نیز به رشته تحریر درآوردم. همچنین در سال 1384 با عقد قرارداد پژوهشی با مرکز تحقیقات حکومت اسلامى، همکاری با این مرکز خوشنام را آغاز کردم که تاکنون ادامه دارد. تدریس در دانشگاه یکی دیگر از فعالیتهای علمی بنده می‌باشد که ادامه دارد.